X

联系方式
人才招聘
在线留言
文件下载
关于我们 > 联系方式

联系方式

营销热线


陈坚耀 经营部 经理

电话:
(+86-0591) - 2697 1299

手机:
(+86) 136 9689 5266

邮箱:
cjy@fjhdshipyard.com
陈坚霖 经营部 副经理

电话:
(+86-0591) - 2697 1299

手机:
(+86) 152 8009 9387

邮箱: business@fjhdshipyard.com


bill@fjhdshipyard.com
陈坚雄 经营部 副经理

电话:
(+86-0591) - 2697 7212

手机:
(+86) 139 6092 5228

邮箱:
business@fjhdshipyard.com


cjx@fjhdshipyard.com
赵强 经营部 副经理

电话:
(+86-0591) - 2697 2102

手机:
(+86) 139 0223 4210

邮箱:
business@fjhdshipyard.com


zq@fjhdshipyard.com
廖勇 经营部 经理助理

电话:
(+86-0591) - 2697 1299

手机:
(+86) 159 6015 5150

邮箱:
business@fjhdshipyard.com


liaoyong@fjhdshipyard.com
地址:
中国福建省福州市罗源县碧里乡

邮编:
350602

传真:
(+86-0591) - 2697 1399
物资采购电话

林秀端 物资供应部 经理

电话:
(+86-0591) - 2697 2220

手机:
(+86) 139 0692 7212

邮箱:
lxd1680@163.com招聘电话

吴振良 人力资源部 主任

电话:
(+86-0591) - 2697 2100

手机:
(+86) 186 5916 0622

邮箱:
2708067298@qq.com